Zakázaná archeologie aneb zajímavé nálezy (2)

 Po celém světě ve skalách, lomech a všude tam, kde lidé dolují a kopou, se našly záhadné předměty, které tam, podle našich zakořeněných představ o vzniku prvního člověka na Zemi, nemají být. (2.díl: Tyčinky a kuličky)

 

Ještě o mnoho staršího data jsou kovové tyčinky, nalezené roku 1968 ve vápenci u Saint-Jean de Livet ve Francii. Tyčinky mají oválný průřez, úplně stejný tvar, ale rozdílné rozměry. Vápenec, ve kterém byly zarostlé, je starý nejméně 65 miliónů let! Vzorky z tyčinek byly odevzdány ke zkoumání geomorfologické laboratoři na Univerzitě v Cae. (obr.1) (1)

V Jižní Africe byly nalezeny kovové kuličky staré 300 miliónů let. Poprvé se objevily asi před dvaceti lety v povrchových dolech na pyrofylit (pyrofylit se používá např. v elektrotechnickém průmyslu jako náhrada za porcelán apod.) u městečka Ottosdal v provincii Western Transvaal z lokality Wondersteine - Zázračný kámen. Začaly vypadávat ze svahu po vytěžené hornině v hloubce asi 150 metrů. Měly průměr od jednoho do deseti centimetrů a jejich tvar byl tak pravidelný a dokonalý, jako kdyby byly odlity ve formě. Po obvodu se táhly tři přesné rovnoběžné rýhy. Názor na jejich vznik však není jednotný. Oficiální vědecké stanovisko říká, že to jsou obyčejné limonitové konkrece. Někteří odborníci však s tímto názorem nesouhlasí. Například Roelf Marx, ředitel muzea v jihoafrickém Klerksdorpu, kde jsou kuličky vystaveny, namítá, že nalezené kuličky jsou tak tvrdé, že ani ocelová jehla na nich nezanechá stopu. Kdyby byly z limonitu, jejich tvrdost by byla o mnoho menší, jen 4 až 5,5 Mohsovy stupnice. Taktéž zjistil, že kuličky se otáčejí okolo své osy. Například jeden nález ve tvaru vejce se otočil v průběhu 128 dní jednou kolem své osy. Mimoto se konkrece vyskytují ve skupinách, jako slepené mýdlové bubliny. Neobjevují se osamoceně a nebývají tak perfektně kulaté. Ale to hlavní je, že nemívají po obvodě vyryté tři dokonalé paralelní drážky. Roelf Marx a mnoho dalších odborníků se proto domnívá, že kuličky byly vyrobeny inteligentními bytostmi. Kde by se ale na naší Zemi vzali před 300 milióny let? (2)

Jde však skutečně o záhadu? V povrchovém dole Vršany při českém městě Most byly nalezeny přesně takové kuličky. (3) Většina nalezených kuliček má po očištění na svém povrchu taktéž tři rýhy. Kuličky byly zkoumány na katedře geologie Masarykovy univerzity v Brně a byly určeny hlavně tyto vlastnosti: věk je necelých 100.000 let (jiným výzkumem bylo zjištěno, že jde o sediment miocénního věku - desítky miliónů let), původ je pozemský, neboť ve středu některých kuliček se našlo uhlí i otisk rostliny. Chemické složení úplně zodpovídá místu výskytu v nadloží uhelných slují. RTG řezem byla zjištěná struktura, typická pro tyto ve světě běžné horniny. Řidší střed a hustší okraj potvrzují domněnku o jejich původu. Vznikly při geologických procesech při formování této části Českého středohoří. Prouděním vody, které bylo v této sopečné oblasti vždy dostatek, došlo k obroušení do tohoto pravidelného tvaru. Vysvětleno bylo i samovolné otáčení, ke kterému došlo však jen v některých případech. Pokud se však kuličky otáčely, vždy bylo možno prokázat zdroj pohybu díky nějakým vibracím. Po jejich odstranění tento "záhadný" pohyb přestal. Rýhy na povrchu jsou zřejmě způsobeny změnami sedimentačních podmínek a vznikaly rovnoběžně s usazovaným terénem. Kuličky jsou tvořeny především zrny křemene Si02 a sirníku železa (markazitu). V stopovém množství byl nalezen draslík, hliník a vápník, v úplně nepatrných koncentracích i měď, mangan, titan a zirkon. Díky tomuto českému nálezu a následné analýze můžeme říci, že Dänikenova teorie o mimozemském původu těchto kuliček byla nesprávná a mylná.

Odkazy

(1) Keith Fitzpatrick-Matthews: Metallic tubes from St-Jean-de-Livet. Bad Archeaology, 3.1.2011. Internet: http://www.badarchaeology.com/out-of-place-artefacts/very-ancient-artefacts/metallic-tubes-from-st-jean-de-livet/  
(2) Koule z Wonderstone. ZaZ, 28.11.2014. Internet: http://www.zahadyazajimavosti.cz/historie/557-koule-z-wonderstone  
(3) Mackerle, I.: Zázračné kuličky. KPUFO.CZ, Most. Internet: http://www.kpufo.cz/wmo/anom3.htm 

 

Pokračování

***
Líbil se vám článek a celý web?

Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 3331