Zakázaná archeologie aneb zajímavé nálezy (1)

 Po celém světě ve skalách, lomech a všude tam, kde lidé dolují a kopou, se našly záhadné předměty, které tam, podle našich zakořeněných představ o vzniku prvního člověka na Zemi, nemají být.

 

Už v 16. století objevili Španělé ve stříbrných dolech v Peru 18 cm dlouhý "klín", celkem zarostlý v rudě a viditelně železný nebo ocelový, navzdory tomu, že přítomnost železa ve stříbrných rudách je značně nepravděpodobná. (1)

Ve skotských uhelných žilách byly taktéž nalezeny kovové předměty, jejichž přírodní původ si nedokážeme na úrovni dnešních znalostí představit. (2)

Jak se mohly tyto a jiné předměty, o kterých bude ještě řeč, dostat do geologických vrstev, které jsou podle našich představ vyhrazeny jen pozůstatkům dinosaurů a jiných pravěkých tvorů, a v žádném případě rozhodně nikoli lidským? Na tuto otázku existují celkem čtyři odpovědi a je jen na samotném člověku, která ho nejvíc uspokojí:

  • První odpověď dává oficiální věda - všechny nálezy jsou podvrhy, a nebo omyly.
  • Druhou odpověď zastává značná část záhadologů a badatelů, kteří se zabývají pradávnými civilizacemi - tyto nálezy potvrzují existenci národu, který existoval už dávno před námi, a smetla ho z povrchu zemského nějaká katastrofa.
  • Třetí odpověď je nejpopulárnější, o což se zasloužil Erich von Däniken - jde o památky po mimozemšťanech, kteří velmi dávno navštívili naši Zemi.
  • Čtvrtá odpověď se zdá být nejšílenější, ale svým způsobem celkem logická - nalezené artefakty jsou památkami na cestovatele časem.

Tyto předměty mají bohužel většinou podobný osud. Putují od jedné osoby k druhé, z muzea do muzea, až nakonec záhadně zmizí. Často po nich nezůstane ani fotografie, obrázek nebo odborná zpráva...

V roce 1844 archeolog David Brewster informoval o nálezech hřebíků zarostlých do masivních bloků pískovce v kamenolomu v severní Anglii. (3)

22. června stejného roku byla v anglickém Rutheford Mills nalezena mechanicky zhotovená zlatá niť, uložená dva a půl metru pod povrchem pevné skály. (4)

Frederick Wright v roku 1887 popisuje podobný nález, tentokrát však kámen skrýval hliněnou figurku. (5)

V Morrisonville ve státě Illinois se zase našel 8 karátový řetízek, který byl objeven v kousku uhlí. (6)

Mezi velké otazníky patří i záhadná měděná mince z Illinois. Byla objevena při vrtání studny v roce 1871. Šroubový vrták jí vytáhl z hloubky 38 metrů z vrstvy hlíny, jejíž věk určil Státní geologický ústav na 200 až 400 tisíc let. Její tvar už byl setřen věkem a měl podobu něčeho mezi mnohohranem a kruhem. Po obou stranách byly vyraženy portréty jakýchsi figur a nápisy v neznámém písmu. Záhadná mince se nepodobala žádné známé minci na světě. Přesně stejná tloušťka mince ukazovala na strojovou výrobu. Odborníci usoudili, že nakonec ji vystřihla nějaká raznice a byly sraženy její ostré hrany. Přitom je známé, že první kovové mince na světě se začaly používat v Malé Asii během osmého století před naším letopočtem. Nález v Illinois by znamenal nejen výraznou změnu tohoto názoru, ale i důkaz existence vyspělé civilizace v Severní Americe před 200 000 lety. obr. 1 (7)

Další podivuhodný nález je zkamenělá podrážka boty, stará minimálně 5 miliónů let. Našel ji důlní inženýr a geolog John T. Reid v roku 1922, když hledal v Nevadě zkameněliny. Kámen pocházel z období triasu, tedy z počátku druhohor, byl rozlomen a jeho přední část chyběla. I tak se ale dvě třetiny obvodové linie podrážky zachovaly. Zřetelně byl na ní vidět pravidelný dvojitý steh po šití okraje boty k podrážce. A navíc, v místě, kde se pata uvnitř boty opírá a tře, byla podrážka odřená a opotřebovaná, jak to běžně u starších bot bývá. Reid nechal udělat analýzu zkameněliny v Rockefellerově Institutu. Ta potvrdila věk kamene, a mikrofotografie stehu ukázaly detaily zbytků nitě. Tímto byl prý podán důkaz, že se nejedná o hříčku přírody, ale o lidský výrobek. obr. 2 (8)

Odkazy

(1) O nálezu není více známo.
(2) O nálezu není více známo.
(3) Kingoodie artefact. Wikipedia, Internet: https://en.wikipedia.org/wiki/Kingoodie_artefact.  Neexistuje žádný důkaz, fotografie atd. Šlo zjevně o novinářskou zpravodajskou kuriozitu, vymyšlenou v 19. století.
(4) O nálezu není více známo.
(5) O nálezu není více známo.
(6) O nálezu není více známo.
(7) Keith Fitzpatrick-Matthews: A medallion from Lawn Ridge, Illinois. Bad archaeologia, 7.5.2007. Internet: http://www.badarchaeology.com/out-of-place-artefacts/very-ancient-artefacts/a-medallion-from-lawn-ridge-illinois/  
(8) Fisher Canyon Footprint (Nevada). The argumentative archaeologist. Internet: http://www.andytheargumentativearchaeologist.com/fisher-canyon-footprint.html 

Pokračování


***
Líbil se vám článek a celý web?

Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 3330