Španělští novináři sepsali manifest k pravdivému informování o očkování

Španělská Národní asociace zdravotních reportérů (ANIS) (1) zveřejnila Manifest pro odpovědné informování o očkování.

Dokument byl vypracován skupinou novinářů s cílem stanovit pokyny k zajištění důslednosti při informování o očkování a vyvolat lepší spolupráci institucí a zdravotníků v boji proti jeho odpůrcům.

 

 


K vydání Manifestu přiměla novináře obava ze zdravotních problémů, kterým můžeme brzy čelit po dalších výzvách podvodníků a nekompetentních osob za pomoci nesprávných nebo i přímo lživých informací, které u veřejnosti mohou vést k nešťastným rozhodnutím a mít tak vliv na zdraví celého národa. Bylo to právě očkování, jako jedno z mnoha veřejných zdravotnických opatření, které pomohlo zlepšit zdraví a kvalitu života společnosti jako celku, říká se v úvodu Desatera.

Manifest pro odpovědné informování o očkování byl vydán v Madridu dne 12. listopadu 2012.

„Tento dokument byl vytvořen za účelem prohloubení informovanosti novinářů, aby tak nabídli veřejnosti pravdivé, transparentní a důsledné údaje, které jsou zvláště důležité pro veřejné zdraví a na podporu nástroje, který ušetří velké množství životů po celém světě: očkování," řekl Alípio Gutiérrez, prezident ANIS.

Desatero nabádá, mimo jiné, k potřebě vyšší odbornosti, k hledání důvěryhodných zdrojů, k vyhýbání se senzacechtivosti, k transparentnosti a pravdivému informování nejen o účincích očkování, ale také o důsledcích neočkování.

Dokument je reakcí na nezodpovědný postoj některých novinářů, kteří šířili pseudovědecké konspirace.

Hnutí proti očkování má svůj původ v podvodu britského lékaře Andrewa Wakefielda (2), který předložil článek, jenž vyšel v roce 1998 v časopise The Lancet. Obsahoval údaje o údajném výzkumu, podle kterého existuje přímá souvislost mezi podáním MMR vakcíny proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím a vznikem autismu.

V lednu 2011, po sedmi letech pátrání, novinář Brian Deer (3) odhalil v British Medical Journal, že Wakefield vyvolal strach z vakcín na základě podvodného výzkumu. Tento případ o souvislosti MMR a autismu je považován za jeden z největších vědeckých podvodů v historii a způsobil pokles očkování ve Velké Británii, USA a dalších vyspělých zemích a vznik nových virových ohnisek tam, kde nikdy nebyly a které ohrozily lidské životy a zdraví.

Manifest je také výzvou, aby došlo k zapojení institucí a zdravotníků v boji proti neočkování.

Manifest ANIS pro odpovědné informování o očkování upozorňuje, že novináři a mediální zpravodajství mají svůj díl odpovědnosti vůči veřejnosti. Měli by:

1. Pochopit základy procesu vědeckého lékařského výzkumu vakcín.  A nebo, pokud to není možné, pak alespoň využít znalostí odborníků a v případě pochybností se vzdát publikování neověřených neobjektivních informací, nebo těch, které nejsou podpořeny důkazy.

2. Najít seriózní zdroje při podávání zpráv o očkování.  Při výběru zdrojů je třeba být veden veřejným zájmem. Je třeba si stanovit kritéria pro výběr společností nebo publikací, které mají záruku vědecké důvěryhodnosti.

3. Sdělovat informace, které nejsou založeny na jediném zdroji.  Složitost informací o očkování lze sotva vyřešit tím, že se čerpá jen z jediného zdroje, tak, aby se zabránilo šíření zpráv na základě jediného úhlu pohledu.

4. Vyhnout se senzacím.  Novináři by se měli vyhnout snadným řešením bez kontroly poskytnutých informací.  Je třeba se ptát na zdroje informací ke správnému výkladu a hodnocení relevance vědeckých údajů.

5. Transparentní informace.  Je třeba pochopit vazby mezi zdroji informací a těmi, kteří je podporují a odhalit jejich totožnost, aby bylo možno podat správný výklad.  Nesmíme dovolit politizaci veřejného zdraví. Je třeba požadovat větší transparentnost všech subjektů zapojených do přenosu informací o očkování: od výrobců léčiv do správy veřejného zdraví.

6. Buďte pečliví při práci s daty.  K přesnosti informací je nutné poskytnout veřejnosti co největší počet údajů, data, posudky, odkazy a také je správně interpretovat. Uvedené informace by měly být založeny na vědeckých důkazech. Kromě toho musí být klinické typy argumentů jasně odlišeny od ostatních, např. ekonomických, aby se předešlo nejasnostem mezi veřejností. Je třeba upozornit na účinky, které nastanou jako důsledky neočkování.

7. Pozor na internetové zdroje.  Čerpá-li se z Internetu, musí se zajistit, aby šlo o renomované internetové stránky vědecké kvality. (4)

8. Hledejte originalitu v přístupu, aniž by byla ohrožena odpovědnost, rovnovážnost a přesnost údajů.

9. Je třeba požadovat, aby instituce byly odpovědné za podávání zpráv o očkování. Aby novináři a mediální zpravodajství mohli o otázkách očkování vykonávat své úkoly odpovědně, potřebují jasný závazek od veřejných a soukromých zdravotnických zařízení a odborníků jako zdroje informací. Dosažení vysokého pokrytí očkování mezi zdravotnickými profesionály musí být příkladem pro veřejnost.

10. Podporovat průběžnou informovanost. Je ve veřejném zájmu, aby docházelo ke školení pracovníků médií k získání kvalitních informací a znalostí v oblasti zdraví, medicíny obecně a imunizace zejména.

Odkazy

(1)    http://anisalud.com/
(2)    http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Wakefield
(3)    http://briandeer.com/
(4)    Health on the Net - HoN code http://www.hon.ch/HONcode/Conduct.html, World Medical Association, WMA, http://www.wma.net, atd.