K novým e-zinom

azimut_zahad_1-201101Všimli ste si už, ako sa s novými e-zinmi, teda internetovými časopisy, náhle roztrhlo vrece?

Možno budem neskromný, ale zdá sa mi, že to vyvolal náš Azimut záhad.

 

 

Rozhodne však budem skromnejší, než tvorcovia nového e-zinu Paranormal Revue. Tí priamo svoj časopis označili za nástupcu UFO magazínu.

Keď sa pozrieme na súčasné i zaniknuté e-ziny (Paegas, UFO noviny i Paranormal Revue), majú jeden rys, ktorý do istej miery spochybňuje ich existenciu. Je to preberanie článkov, ktoré sú dostupné inde.

Peagas po pár číslach zanikol, snáď z nedostatku záujmu alebo vnútorných rozporov medzi tvorcami.

UFO noviny svojím zameraním na exopolitiku môžu s úspechom súťažiť o najhlúpejší obsah.

Trochu zložitý a neľubozvučný názov má nový e-zin UFO klubu Zlín - Para-Gala-Xicon. Jeho prvé číslo zatiaľ bolo úplne pôvodné, uvidíme, ako sa bude vyvíjať do budúcna. Štyri úvodníky sľubujú mnohé a stanovujú dosť podrobne pravidlá ďalšieho fungovania, ale zabudli povedať to hlavné - pre koho je vlastne časopis určený.

V tom nemajú jasno ani ďalšie e-ziny. Budú to bádatelia? Alebo široké spektrum záujemcov o tajomno? To je totiž veľký rozdiel. Bádateľov nie je veľa, zato záujemcov áno. Čo je hlavné - stupeň ich záujmu a vedomostí je rozdielny. Často bádatelia so záujemcami ani nenájdu spoločnú reč. Je možné, že tvorcovia sa domnievajú, že ich časopis bude takpovediac pre všetkých. V tom prípade je logické uverejňovanie dotazníkov s prípadmi UFO. Čo sa vlastne ich uverejnením očakáva? Majú je čitatelia - bádatelia skúmať a posudzovať?

Alebo je to časopis pre záujemcov o tajomno, a dotazníky len ukazujú, že UFO lieta a kluby vykazujú aktivitu? Keď sa však začítate do článkov, zistíte, že sú v podstate informatívne. Nič v podstate neriešia, neprinášajú nič nové, žiadnu myšlienku, hypotézu, riešenie problému, v podstate nič, čo by nebolo možné si prečítať inde.

Je jasné, že bádatelia a tvorcovia časopisov majú ťažkú prácu. Dopisovateľov nie je veľa a úroveň príspevkov je rozdielna. Navyše v podstate celá ufológia vlastne čaká, čo sa kde vyskytne, aby na to mohla reagovať. Nemá vlastnú koncepciu (a tá slovenská už vôbec nie) a tak sa stále len potáca za článkami, ktoré niekto podhadzuje ufológom ako kosť psovi. A tí sa po nich slepo vrhajú. To sa samozrejme odráža na týchto časopisoch. Áno, je nutné mať prehľad o situácii, byť aktuálny. Lenže je potrebné nielen správy mechanicky preberať, ale dávať k nim svoje hodnotenie a komentáre. A to tu hľadáme márne.

Myslím, že e-ziny sú stále chápané ako nejaké "výkladné skrine", vec, ktorú tvorcovia chcú pochváliť, a tak do nich vkladajú čokoľvek, len aby vyplnili určený počet stránok. Ide tiež o to - ukázať, ako možno článok a stránky čo najlepšie graficky usporiadať - a teda inak, než na bežnom webe. Túto snahu dokonalo prehnali v UFO Novinách - množstvo obrázkov a tapiet spôsobilo, že jedno číslo má objem desiatok MB. E-zin, hoci produkt internetu, je stále časopis. Teda nabáda k tomu, aby bol tlačený a tiež rozvrhnutie článkov k tomu vedie, ak ich chce čitateľ čítať súvislo. Čitateľ si ho teda musí vytlačiť, ale ak narazí na možnosti svojej tlačiarne, je mu vyšperkovaný časopis, v podstate netlačiteľný, úplne k ničomu. Ak prirátame k tomu inde dostupný obsah, je dokonale zbytočný. Čím sú teda e-ziny zvláštne, v čom je ich úloha a čo nového môžu priniesť, čím môžu byť užitočné? Majú vôbec zmysel a nejaké opodstatnenie?

E-ziny majú svoje opodstatnenie len v niekoľkých ohľadoch:

1) ak je ich obsah úplne pôvodný

2) ak sú neverejné a slúži len uzavretej komunite

3) ak sú monotematické, odborné a úzko zamerané

4) umožňujú dobrú archiváciu dôležitých informácií a teda sa dá niečo z ich obsahu rýchlo dohľadať.

5) je možné v nich použiť také formy oznámenia a spracovaní informácií, ktoré by nebolo možné použiť inde (stručné postrehy jednou vetou, atď.)

Keď si toto premietneme do situácie dnešných ufologických e-zinov, zistíme ľahko, že v podstate ich existencia je sporná. Navyše všetky fungujú vo forme PDF, čo sťažuje čitateľom možnosť cielenej diskusie. Pri rešpektovaní týchto pravidiel sa však môže v slovenských záhadologických pomeroch uchytiť maximálne jeden taký e-zin, avšak spoločný pre všetkých, spoločne spravovaný a riadený.

Za situácie, kedy každý chce tromfnúť druhého vlastným projektom, tieto e-ziny sa stávajú dielom len niekoľkých málo jednotlivcov, ktorí medzi seba nepustia nikoho nového a to sa čoskoro odrazí na obsahu. V podstate možno povedať, že nové e-ziny splnili svoj účel iba v tom, že upozornili len na existenciu materských klubov alebo webstránok niečím novým. Oživili stojaté vody ufológie a záhadológie, ale je otázka, ako dlho im to vydrží. Pokiaľ však nebudú rešpektovať vyššie uvedené pravidlá a stavať na tom, čo má byť ich výhoda, stratia svoje opodstatnenie, ich novosť rýchlo vyprchá a pre nezáujem zaniknú.

MaTo